Kullanım Şartları ve Koşulları

MoneUp finansal piyasalarına yönelik tavsiyeler ve teknik analizler sunarak bu alanda işlem yapmak isteyen kişilere destek olmayı amaçlayan yapay zekâ temelli bir platformdur.

Bir hesap yaratmadan önce bu Kullanım Şartları ve Koşulları (“ Sözleşme”)’nı dikkatle okumanızı rica ederiz. Sözleşme’ye yönelik herhangi bir sorunuz olması halinde, bizimle support@moneup.com e-posta adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz. www.moneup.com internet sitesini ve/veya MoneUp Uygulamaları (“MoneUp Platformları”)’nı kullanarak veya erişim sağlayarak bu Sözleşme’ye uygun ve bağlı hareket edeceğinizi kabul etmiş sayılırsınız.

1. Taraflar

İşbu Sözleşme, merkezi “Tina 21-5, 10126 Tallinn, Estonya” adresinde bulunan ve Estonya yasalarına göre kurulmuş Hydrachip Oü (“ Şirket”) ile Şirket tarafından yönetilen MoneUp Platformları’nın kullanıcısı (gerçek kişi ve/veya tüzel kişi) (“ Kullanıcı”) arasında çift taraflı olarak yürürlüğe girmektedir.

Sözleşme’de Şirket ve Kullanıcı münferiden “Taraf”, müştereken “Taraflar” olarak anılacaktır.

2. Tanımlar

İnternet Sitesi: www.moneup.com domaini üzerinden faaliyet gösteren internet sitesini ifade etmektedir.

Kullanıcı(lar): MoneUp Platformları’na erişim sağlayan ve/veya MoneUp Platformları’nı kullanan gerçek ve/veya tüzel kişiyi ifade etmektedir.

MoneUp Platformları: MoneUp Uygulamalar’ını ve İnternet Sitesi’ni ifade etmektedir.

Servis(ler): Uygulamalar’da sunulan aşağıda belirtilen hizmetleri ifade etmektedir.

1. Sinyal

2. Analiz

3. Finansal Haberler

4. Kripto Market Fiyatları ve Listeleri

Sözleşme: İşbu Kullanım Şartları ve Koşulları anlamına gelmektedir.

Şirket: Hydrachip Oü anlamına gelmektedir.

Uygulamalar: MoneUp’ın Android ve iOS uygulamalarını ifade etmektedir.

3. Sözleşmenin Amacı

İşbu Sözleşme, MoneUp Platformları için hizmet şartlarını ve MoneUp Platformlarının kullanımı sırasında Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerini tanımlamayı amaçlamaktadır.

4. Hesap

MoneUp Uygulamaları’nı kullanmak için Kullanıcılar’ın hesap yaratması ve bu hesabı kullanarak giriş yapmaları gerekmektedir. Hesap oluşturmak için Kullanıcılar’ın isim, soy isim, e-posta adresi ve telefon numarası bilgilerini sunmaları gerekecek olup sunulan bu telefon numarasına kayıt sırasında MoneUp sistemi tarafından bir onay SMS’i gönderilecektir.

Kullanıcı, hesap yaratmak için herhangi bir bedel ödemeyecek olup MoneUp tarafından sağlanan bazı Servisler’den yararlanmak için ödeme yapması gerekebilecektir.

Şirket, Kullanıcılar’ı, Şirket’i veya MoneUp'ı kimlik hırsızlığı veya diğer dolandırıcılık faaliyetlerinden korumak için herhangi bir hesabı feshedebilir veya bir hesabı beklemeye alabilir.

5. Servisler

Kullanıcılar’ın Servis kullanıcısı olabilmeleri için en az 18 yaşında olmaları gerekmektedir.

MoneUp Uygulamaları aracılığıyla 4 (dört) farklı tipte hizmet vermektedir. Bu servisler Google Play Store veya App Store vasıtasıyla uygulama içi satın alım gerektirebilir.

5.1. Sinyal

MoneUp’ın geliştirmiş olduğu yapay zeka, piyasalarda sert dalgalanmalar veya fırsatlar olduğunda, bunların %3 ile %35 arasında kar oluşturabileceğini tahmin ettiği durumlarda eğitsel bildirimler ve fırsat sinyalleri yollamayı amaçlar

Bu bildirimler ile, Kullanıcılar işleme giriş zamanı, işleme giriş fiyatı ve tahmin edilen kar ile ilgili bilgilendirilirler.

Sinyal kısa vadede (1 gün ile 3 ay) arasında al-sat işlemleri ile ilgilenen kullanıcılar için tasarlanmıştır.

5.2. Analiz

Yapay zeka tabanlı Analiz servisi altında, birçok finansal enstrümana ait şu bilgileri görebilirsiniz; (i) yükseliş/düşüş eğilimleri, (ii) geri çekilmeler olduğunda ilave noktalar, ve (iii) hedef fiyat

Analizler piyasalarda fırsatlar tespit edildiğinde Kullanıcılar’a bildirim olarak iletilir.

Bu servis 3 – 12 aylık süre içerisinde riski az fakat getirisi yüksek olabilecek finanslar enstrümanlar ile ilgilenen Kullanıcılar için faydalıdır.

5.3. Finansal Haberler

Finansal Haberler bölümünde finansal marketlerle ilgili güncel ve bilgi verici yazılar paylaşılmaktadır.

5.4. Kripto Market Fiyatları ve Listeleri

Bu servis ile kripto paraların güncel market fiyatları hakkında bilgilendirme yapmak amaçlanmaktadır.

6. Ödeme

Servislerden bazıları sadece ücretli olarak kullanılabilir. Taraflar, ödemelerin Şirket’in iş ortağı şirketi olan PaybyMe aracılığıyla tahsil edileceğini kabul eder.

6.1. Promosyonlar

Şirket zaman zaman özel promosyon, plan ya da üyelik teklifleri düzenleyebilir. Bu tekliflere uygunluğu belirlemek yalnızca Şirket’in takdir yetkisindedir. Şirket, Kullanıcı’nın teklife uygun olmadığını belirlediği takdirde, teklifi geri çekme ve Kullanıcı’nın hesabını askıya alma hakkını saklı tutar.

6.2. Hizmet Bedeli İadesi/Cayma Hakkı

Kullanıcı, MoneUp Servisler’inin en az 10 (on) boyunca kesintiye uğraması, ifa edilmemesi ve ödemenin üzerinden 14 günden fazla geçmemiş olması şartıyla sözleşmeden cayarak ve hizmet bedelinin iadesini alabilir

Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin yazılı olarak support@moneup.com adresine konu başlığında [İptal Talebi] ifadesi ile bildirilmesi gerekmektedir.

6.3. Servis ve Üyelik Planı Ücret Değişiklikleri

Şirket, herhangi bir zamanda servis ve üyelik planı ücretlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ancak, herhangi bir ücret değişikliği ya da Kullanıcı planı değişikliği en az 30 gün öncesinden Kullanıcılara bildirilecektir.

7. Sorumluluğun Sınırlandırılması

Şirket kesintisiz servis, güvenilirliği kesin ya da hatasız tahmin taahhüdünde bulunmamaktadır. Servisler profesyonel finansal tavsiye yerine geçmeyi değil, Kullanıcıları desteklemeyi amaçlar.

Şirket, doğabilecek zararlar konusunda bildirim yapılmış olsa dahi; doğrudan, dolaylı, arızi, neticei ya da cezai hasarlardan; doğrudan ya da dolaylı kar ve gelir kaybından; herhangi bir veri kaybından ya da maddi olmayan kayıplardan hiçbir koşulda sorumlu tutulamaz.

8. Fikri Mülkiyet Politikası

Şirket, MoneUp Platformları ve bu platformlar üzerinden sunulan ürünler, hizmetler, projeler ve dökümanlar ile görseller, yazılar, haber bültenleri, sloganlar, vidyolar, tasarımlar, teknik bilgi ve sektörel veri, çizim, veritabanı, sistem akış verileri, logo, amblem ve veriler, fikirler, MoneUp marka ve ticari takdim şekli, akışlar, kaynak kodları, araştırmalar, yöntemler, kodlar, istatistiksel figürler ve finansal ve manevi haklar ve Sözleşme’nin hazırlanmasındaki diğer bütün fikri mülkiyet hakları ve Servislerin sağlanma şartları hususlarındaki tüm fikri mülkiyet haklarının tek sahibidir.

Kullanıcılar MoneUp Platformları’ndaki herhangi bir içeriği kendi kişisel ve ticari olmayan kullanımını dışında hiçbir şekilde kopyalayamaz, çoğaltamaz, yeniden yayımlayamaz, indiremez, postalayamaz, yayınlayamaz, iletemez, kamuya açıklayamaz veya başka bir şekilde kullanamaz.

9. Elektronik İletişim

MoneUp, gerekli durumlarda Kullanıcıların hesapları ile ilgili (şifre değişikliği, e-posta teyidi, bildirimler) bilgileri sadece elektronik formda (örneğin, e-posta vasıtasıyla Kullanıcı’nın kayıt esnasında sağladığı e-posta adresine) gönderir.

10. Yetkili Mahkeme ve Uygulanacak Hukuk

İşbu Sözleşme Estonya Hukuku kanunlarına tabidir. Taraflar işbu sözleşmesel ilişkiden veya bu ilişkinin yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümü için Tallinn, Estonya Mahkemeleri’nin münhasıran yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.

11. Sözleşmenin Feshi ve Süresi

Bu Sözleşme, MoneUp Platformları üzerinden onaylandığı tarihte yürürlüğe girecek ve Kullanıcı, MoneUp Platformlarında hesap sahibi olduğu sürece yürürlükte kalacak ve Kullanıcılar ve Şirket arasında hukuken geçerli olacaktır.

Kullanıcılar, işbu Şartlar’a hükümlerine aykırı davranması sonucunda Şirket, MoneUp ve/veya 3. Kişilerin uğrayabileceği her türlü zarardan sorumludur. Şirket, Sözleşme’nin ihlal edildiğini tespit ettiği takdirde, talep haklarına halel gelmeksizin işbu Şartlar’a dayanan sözleşmesel ilişkiyi derhal tek taraflı olarak fesih edebilir.

MoneUp Platformları’na giriş yapan ve/veya üye olan her kullanıcı, sınırsız bir süre için bu Sözleşme’de yer alan hükümlere bağlı kalacaklardır.

12. Değişiklikler

Şirket, bu hüküm uyarında herhangi bir zamanda bu Sözleşme’yi değiştirme hakkını saklı tutar. Kullanıcılar değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihten en az 30 (otuz) gün önce bilgilendirilir.

Sözleşme’de yapılan değişiklikten sonra Uygulama’nın Kullanıcı tarafından kullanılmaya devam edilmesi bahsi geçen değişikliklere onay verildiği anlamına gelmektedir.

MoneUp haklar ve yükümlülükler dahil olmak üzere, bu Sözleşme’yi herhangi bir zamanda devredebilir. Kullanıcılar, bu tür bir atama ve/veya devretme durumunda MoneUp ile iş birliği yapmayı kabul ederler.

Son Güncelleme: 01/06/2021